เลือกชมตามปี

โอวาทโอกาสอื่นๆ

2561

2561.01.06 กายวิ่ง จิตนิ่ง
10:02 get_app
2561.02.07 สร้างประโยชน์แท้จริง
14:30 get_app
2561.02.18 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย_
10:28 get_app
2561.02.18 ไขปัญหาธรรม_
1:34:24 get_app
2561.02.24 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย
4:10 get_app
2561.02.24 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
33:12 get_app
2561.02.24 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
13:04 get_app
2561.02.24 เดินตามเส้นทาง
31:32 get_app
2561.02.24 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย
1:08:10 get_app
2561.02.24 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย
49:13 get_app
2561.02.25 ศึกษาคือปฏิบัติ_
1:09:08 get_app
2561.02.25 ไขปัญหาธรรม_
46:12 get_app
2561.03.01 นำสมาธิภาวนา
26:07 get_app
2561.03.01 ปณิธานชีวิต
40:00 get_app
2561.03.16 ดีงามเพราะฝึก
30:31 get_app
2561.03.16 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
15:18 get_app
2561.03.16 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
25:04 get_app
2561.03.16 เสพติดความคิด
43:41 get_app
2561.03.16 ไขปัญหาธรรม
1:03:59 get_app
2561.03.17 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
10:15 get_app
2561.03.17 เห็นชอบสองระดับ
47:58 get_app
2561.03.17 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย
44:49 get_app
2561.03.17 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย
58:16 get_app
2561.03.17 ไขปัญหาธรรมช่วงเย็น
44:44 get_app
2561.05.25 นิทานสามัคคี
9:36 get_app
2561.05.25 มนุษย์ที่แท้จริง
21:59 get_app
2561.05.29 นำสมาธิภาวนา
18:15 get_app
2561.05.29 ระลึกพุทธคุณ
48:27 get_app
2561.06.09 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
4:02 get_app
2561.06.09 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
22:07 get_app
2561.06.09 ศึกษาสามด้าน
44:59 get_app
2561.06.09 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย
44:32 get_app
2561.06.09 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า
40:24 get_app
2561.06.23 ธรรมเทศนา ณ University of the West
51:58 get_app
2561.06.23 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย ณ University of the West
16:52 get_app
2561.06.23 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า ณ University of the West
26:23 get_app
2561.06.23 นำสมาธิภาวนาช่วงเย็น ณ University of the West
4:28 get_app
2561.06.23 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย ณ University of the West
1:13:42 get_app
2561.06.23 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า ณ University of the West
54:57 get_app
2561.09.01 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย
4:52 get_app
2561.09.01 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
7:06 get_app
2561.09.01 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
27:39 get_app
2561.09.01 รู้อรรถ รู้ธรรม
39:48 get_app
2561.09.01 ศีลคือการให้
6:28 get_app
2561.09.01 ไขปัญหาธรรม
1:03:49 get_app
2561.09.15 ปลารู้จักน้ำ
21:32 get_app
2561.12.02 ไขปัญหาธรรม
1:46:23 get_app
2561.12.11 ฟังธรรมตามกาล
1:28:37 get_app
2561.12.13 ศึกษาการสื่อสาร
1:01:57 get_app
2561.12.13 ไขปัญหาธรรม
32:46 get_app