เลือกชมตามปี

โอวาทโอกาสอื่นๆ

2563

2563.01.04 อิสระแท้
1:45:55 get_app
2563.01.20 เห็นธรรม เห็นท่าน เห็นธรรม
1:01:14 get_app
2563.02.08 ชำระใจให้สะอาด
48:46 get_app
2563.02.15 เป็นมิตร ไม่พิชิต
39:36 get_app
2563.05.06 ไม่ประมาทคือที่พึ่ง
53:16 get_app
2563.05.12 วงกลมกัลยาณมิตร
1:16:13 get_app
2563.05.12 ไขปัญหาธรรม
40:53 get_app
2563.05.25 กุศลฉันทะ
44:39 get_app
2563.05.25 นำสมาธิภาวนา
20:29 get_app
2563.06.03 นำสมาธิภาวนา
9:24 get_app
2563.06.03 เว้นระยะห่างจากกิเลส
26:55 get_app
2563.06.20 กัลยาณมิตรตลอดกาล
40:38 get_app
2563.06.20 นำสมาธิภาวนา
14:25 get_app
2563.06.20 ไขปัญหาธรรม
26:38 get_app
2563.08.29 นำสมาธิภาวนา
17:42 get_app
2563.08.29 หลงนิวรณ์ อ่อนกำลัง
38:48 get_app
2563.08.29 ไขปัญหาธรรม
37:42 get_app