เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมบ้านพอ

2561

2561.01.27 นำสมาธิภาวนา
17:29 get_app
2561.01.27 หยุดถ้อยคำ นำปฏิบัติ
34:52 get_app
2561.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
21:13 get_app
2561.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
8:16 get_app
2561.01.28 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
9:39 get_app
2561.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
23:28 get_app
2561.01.28 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย
2:39 get_app
2561.01.28 ไขปัญหาธรรม
1:03:16 get_app
2561.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
6:48 get_app
2561.01.28 ขุดให้ถึง
40:29 get_app
2561.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
15:33 get_app
2561.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
7:24 get_app
2561.01.29 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
3:32 get_app
2561.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
19:50 get_app
2561.01.29 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย
2:45 get_app
2561.01.29 ไขปัญหาธรรม
1:02:58 get_app
2561.01.29 หน้าที่ต่อชีวิต
48:13 get_app
2561.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
15:45 get_app
2561.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
10:54 get_app
2561.01.30 Guided Meditation
11:04 get_app
2561.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
45:36 get_app
2561.01.30 ไขปัญหาธรรม
1:08:49 get_app
2561.01.30 สบู่พระพุทธเจ้า
49:24 get_app
2561.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
17:50 get_app
2561.01.31 Guided Meditation
14:07 get_app
2561.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
33:00 get_app
2561.01.31 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย
3:51 get_app
2561.01.31 ไขปัญหาธรรม
1:06:54 get_app
2561.01.31 อัตตาตัวตน
49:17 get_app
2561.02.01 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
16:32 get_app
2561.02.01 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
3:04 get_app
2561.02.01 Guided Meditation
7:03 get_app
2561.02.01 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
31:42 get_app
2561.02.01 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย
5:21 get_app
2561.02.01 ไขปัญหาธรรม
1:14:13 get_app
2561.02.01 ชีวิตเป็นกระบวนการ
46:37 get_app
2561.02.02 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
50:29 get_app
2561.02.02 ไขปัญหาธรรม
1:28:32 get_app
2561.02.02 ให้เวลาคุณภาพ
54:07 get_app
2561.02.03 จุดตะเกียงชีวิต
6:59 get_app