เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมบ้านพอ

2558

2558.01.24 ทุกข์เพื่อสุข
18:01 get_app
2558.01.24 ที่พึ่งอันเกษม
44:26 get_app
2558.01.25 โอวาทก่อนทำวัตรเช้า
7:25 get_app
2558.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
28:54 get_app
2558.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
6:28 get_app
2558.01.25 นำจงกรมภาวนา
15:52 get_app
2558.01.25 สำรวมกาย
3:19 get_app
2558.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
15:00 get_app
2558.01.25 ไขปัญหาธรรม
1:08:31 get_app
2558.01.25 ทำวัตรเย็น
33:59 get_app
2558.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
10:18 get_app
2558.01.25 พอใจ ไม่พอใจ
47:20 get_app
2558.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
17:42 get_app
2558.01.26 ทำวัตรเช้า
39:53 get_app
2558.01.26 ทองเลน นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
52:43 get_app
2558.01.26 ไขปัญหาธรรม
1:06:49 get_app
2558.01.26 Guided Meditation
12:44 get_app
2558.01.26 จิตทื่อ จิตฟุ้ง
53:13 get_app
2558.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
11:46 get_app
2558.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
8:02 get_app
2558.01.27 โอวาทก่อนฉัน
1:48 get_app
2558.01.27 ระลึกคุณ นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
34:58 get_app
2558.01.27 ไขปัญหาธรรม
1:15:00 get_app
2558.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
8:53 get_app
2558.01.27 ลังเล สงสัย
49:43 get_app
2558.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
14:56 get_app
2558.01.28 ม้างกาย นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
34:52 get_app
2558.01.28 ไขปัญหาธรรม
1:14:57 get_app
2558.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
11:21 get_app
2558.01.28 คิดและภาวนา
51:18 get_app
2558.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
10:54 get_app
2558.01.29 มรณานุสติ นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
45:13 get_app
2558.01.29 Guided Meditation
5:31 get_app
2558.01.30 ดูเวทนา นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
30:42 get_app
2558.01.29 ไขปัญหาธรรม
1:12:52 get_app
2558.01.29 ออกกำลังใจ
50:55 get_app
2558.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
15:19 get_app
2558.01.30 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า
45:44 get_app
2558.01.30 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย
1:30:58 get_app
2558.01.30 พากันเฮ็ดเด้อ
59:19 get_app
2558.01.31 ความหมาย คุณค่าชีวิต
12:03 get_app