เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมบ้านพอ

2563

2563.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
29:23 get_app
2563.01.26 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
9:15 get_app
2563.01.26 โอวาทก่อนฉัน
3:08 get_app
2563.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
13:30 get_app
2563.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
11:43 get_app
2563.01.26 ให้กำลังใจตัวเอง
48:15 get_app
2563.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
22:05 get_app
2563.01.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
4:20 get_app
2563.01.27 โอวาทก่อนฉัน
2:10 get_app
2563.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
12:40 get_app
2563.01.27 ไขปัญหาธรรม
1:07:10 get_app
2563.01.27 รู้กาย รู้ใจ
48:36 get_app
2563.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
17:23 get_app
2563.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
17:20 get_app
2563.01.28 ไขปัญหาธรรม
1:06:37 get_app
2563.01.28 เห็นตามความจริง
48:49 get_app
2563.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
18:48 get_app
2563.01.29 ไขปัญหาธรรม
57:26 get_app
2563.01.29 วิชาสร้างสุข
47:49 get_app
2563.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
40:59 get_app
2563.01.30 ไขปัญหาธรรม
1:02:31 get_app
2563.01.30 ขยับดับทุกข์
41:48 get_app
2563.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
15:47 get_app
2563.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
4:25 get_app
2563.01.31 ไขปัญหาธรรม
59:52 get_app
2563.01.31 จิตสุขจึงรู้ทุกข์
55:13 get_app
2563.02.01 จิตกาก
19:46 get_app