เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมบ้านพอ

2559

2559.01.23 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
18:11 get_app
2559.01.23 ฐานอันประเสริฐ
44:34 get_app
2559.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
35:47 get_app
2559.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
17:22 get_app
2559.01.24 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
8:17 get_app
2559.01.24 Guided Meditation
11:01 get_app
2559.01.24 โอวาทก่อนฉัน
3:36 get_app
2559.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
16:42 get_app
2559.01.24 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย
1:33 get_app
2559.01.24 ไขปัญหาธรรม
1:09:26 get_app
2559.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
8:56 get_app
2559.01.24 จับผิดกิเลส
45:31 get_app
2559.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
29:04 get_app
2559.01.25 ทำวัตรเช้า
41:09 get_app
2559.01.25 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า
50:52 get_app
2559.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
27:47 get_app
2559.01.25 นำยืนสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
19:17 get_app
2559.01.25 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย
1:09:35 get_app
2559.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
13:26 get_app
2559.01.25 เวทนาเป็นอาจารย์
43:17 get_app
2559.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
18:01 get_app
2559.01.26 โอวาทก่อนฉัน
15:53 get_app
2559.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
24:41 get_app
2559.01.26 ไขปัญหาธรรม
1:17:11 get_app
2559.01.26 สุขไม่มีเงื่อนไข
49:50 get_app
2559.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
21:20 get_app
2559.01.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
2:57 get_app
2559.01.27 Guided Meditation
10:37 get_app
2559.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
24:12 get_app
2559.01.27 ไขปัญหาธรรม
1:10:17 get_app
2559.01.27 พรหมวิหาร
54:10 get_app
2559.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
20:27 get_app
2559.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
44:48 get_app
2559.01.28 ไขปัญหาธรรม
58:57 get_app
2559.01.28 เหยื่ออนิจจัง
50:30 get_app
2559.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
15:15 get_app
2559.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
24:26 get_app
2559.01.29 ไขปัญหาธรรม
1:19:15 get_app
2559.01.29 ปัญญาอบรมสมาธิ
42:20 get_app
2559.01.30 ปฏิบัติดิจิตอล
12:31 get_app