เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมบ้านพอ

2560

2560.01.21 ดูที่ความเพียร
8:49 get_app
2560.01.21 ตามรอยพระอรหันต์
37:26 get_app
2560.01.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
43:43 get_app
2560.01.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
6:09 get_app
2560.01.22 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
11:05 get_app
2560.01.22 โอวาทก่อนฉัน
5:09 get_app
2560.01.22 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
11:11 get_app
2560.01.22 ไขปัญหาธรรม
1:09:35 get_app
2560.01.22 ฟุ้งง่วง
51:17 get_app
2560.01.23 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
21:23 get_app
2560.01.23 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
5:52 get_app
2560.01.23 โอวาทก่อนฉัน
2:48 get_app
2560.01.23 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
11:50 get_app
2560.01.23 ไขปัญหาธรรม
1:17:54 get_app
2560.01.23ห้องเรียนภาวนา
46:30 get_app
2560.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
21:29 get_app
2560.01.24นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
16:19 get_app
2560.01.24 ไขปัญหาธรรม
1:02:42 get_app
2560.01.24 ยาสลบนิวรณ์
45:58 get_app
2560.01.25นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
10:05 get_app
2560.01.25 โอวาทก่อนฉัน
3:16 get_app
2560.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
49:54 get_app
2560.01.25 ไขปัญหาธรรม
1:14:32 get_app
2560.01.25 เปลวเทียนเหนือลม
33:27 get_app
2560.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
12:34 get_app
2560.01.26โอวาทก่อนฉัน
1:44 get_app
2560.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
46:19 get_app
2560.01.26 ไขปัญหาธรรม
1:10:57 get_app
2560.01.26 ปัญญาจากอนิจจัง
54:46 get_app
2560.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
15:54 get_app
2560.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
48:51 get_app
2560.01.27 ไขปัญหาธรรม
1:13:58 get_app
2560.01.27 กำไรจากปฏิบัติ
50:07 get_app
2560.01.28 จบที่ปัญญา
18:20 get_app