เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมบ้านพอ

2557

2557.01.25 ปฐมโอวาท
2:37 get_app
2557.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
14:39 get_app
2557.01.25 เพียรเป็น
33:39 get_app
2557.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
22:34 get_app
2557.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
8:46 get_app
2557.01.26 นำเดินจงกรมภาวนาช่วงเช้า
5:25 get_app
2557.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
4:25 get_app
2557.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
8:07 get_app
2557.01.26 ไขปัญหาธรรม
1:03:56 get_app
2557.01.26 ความคิดนำภาวนา
40:26 get_app
2557.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
16:57 get_app
2557.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
9:08 get_app
2557.01.27 นำเดินจงกรมภาวนา
5:55 get_app
2557.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
11:39 get_app
2557.01.27 ไขปัญหาธรรม
1:03:57 get_app
2557.01.27 อดทนและนิวรณ์
58:36 get_app
2557.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
15:39 get_app
2557.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
16:46 get_app
2557.01.28 ไขปัญหาธรรม
1:11:59 get_app
2557.01.28 ชำระบาป
52:04 get_app
2557.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
20:41 get_app
2557.01.29 โอวาทก่อนฉัน
3:17 get_app
2557.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
28:07 get_app
2557.01.29 ไขปัญหาธรรม
1:07:43 get_app
2557.01.29 ภาวนาหาปราโมทย์
51:42 get_app
2557.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
18:12 get_app
2557.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
34:57 get_app
2557.01.30 ไขปัญหาธรรม
1:09:21 get_app
2557.01.30 จิตเป็นกลาง สร้างปัญญา
52:47 get_app
2557.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
19:42 get_app
2557.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
1:03:47 get_app
2557.01.31 ไขปัญหาธรรม
1:22:46 get_app
2557.01.31 อรรถพร้อมพยัญชนะ
1:00:08 get_app
2557.02.01 เมตตาสากล
4:23 get_app
2557.02.01 คิดดี พูดดี ทำดี
23:50 get_app