เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมบ้านพอ

2562

2562.01.26 ฝึกเป็นเห็นความจริง
35:27 get_app
2562.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
36:40 get_app
2562.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
14:30 get_app
2562.01.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
10:29 get_app
2562.01.27 โอวาทก่อนฉัน
3:17 get_app
2562.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
23:17 get_app
2562.01.27 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย
2:49 get_app
2562.01.27 ไขปัญหาธรรม
1:09:25 get_app
2562.01.27 ฟุ้งง่วงหน่วงความเพียร
50:09 get_app
2562.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
17:58 get_app
2562.01.28 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
3:39 get_app
2562.01.28 โอวาทก่อนฉัน
2:19 get_app
2562.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
28:40 get_app
2562.01.28 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย
2:34 get_app
2562.01.28 ไขปัญหาธรรม
57:49 get_app
2562.01.28 ออกจากที่ชวนเพลิน
48:39 get_app
2562.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
16:22 get_app
2562.01.29 โอวาทก่อนฉัน
3:44 get_app
2562.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
22:17 get_app
2562.01.29 ไขปัญหาธรรม
1:13:10 get_app
2562.01.29 อุปกิเลส ๑๖
1:04:24 get_app
2562.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
19:42 get_app
2562.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
44:58 get_app
2562.01.30 ไขปัญหาธรรม
1:07:05 get_app
2562.01.30 ความยึดมั่นทั้งสี่
53:24 get_app
2562.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
11:38 get_app
2562.01.31 โอวาทก่อนฉัน
1:48 get_app
2562.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
46:09 get_app
2562.01.31 ไขปัญหาธรรม
1:11:23 get_app
2562.01.31 ปฏิบัติคือแก้ปัญหา
58:48 get_app
2562.02.01 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
15:13 get_app
2562.02.01 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
41:52 get_app
2562.02.01 ไขปัญหาธรรม
1:14:53 get_app
2562.02.01 พุทธบริษัทเดียวกัน
56:23 get_app
2562.02.02 ปัจฉิมโอวาท
7:42 get_app