เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมบ้านพอ

2556

2556.01.26 ปฐมโอวาท
28:13 get_app
2556.01.27 ไขปัญหาธรรม
53:03 get_app
2556.01.27 ใช้เวลา เสียเวลา
36:44 get_app
2556.01.28 ไขปัญหาธรรม
1:03:52 get_app
2556.01.28 รู้เท่าทัน
48:30 get_app
2556.01.29 ไขปัญหาธรรม
1:30:07 get_app
2556.01.29 กตัญญุตา
46:45 get_app
2556.01.30 ไขปัญหาธรรม (ตอน ๑)
28:19 get_app
2556.01.30 ไขปัญหาธรรม (ตอน ๒)
53:17 get_app
2556.01.30 อ่านใจ
48:43 get_app
2556.01.31 ไขปัญหาธรรม
1:29:24 get_app
2556.01.31 บรรลือสีหนาท
56:16 get_app
2556.02.01 ไขปัญหาธรรม
1:06:33 get_app
2556.02.01 เดินไม่ได้ก็คลาน
56:12 get_app
2556.02.02 พิธีขอขมา+ปัจฉิมโอวาท+สมาทานศีล ๕
12:48 get_app