เลือกชมตามปี

โอวาทโอกาสอื่นๆ

2562

2562.01.13 พุทธเพราะเพียรฝึก
1:09:00 get_app
2562.01.13 ไขปัญหาธรรม
39:21 get_app
2562.01.20 ธรรมตามอำเภอใจ
1:10:25 get_app
2562.02.02 รมณีย์ที่เรา
45:04 get_app
2562.02.19 คุณธรรมโอวาท ๓
44:27 get_app
2562.02.19 นำสมาธิภาวนา
12:37 get_app
2562.02.23 ชีวิตศึกษา
45:05 get_app
2562.02.23 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย
4:07 get_app
2562.02.23 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย
4:18 get_app
2562.02.23 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
8:53 get_app
2562.02.23 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
32:23 get_app
2562.02.23 ไขปัญหาธรรม
1:11:00 get_app
2562.03.01 Checklist ทางธรรม
55:22 get_app
2562.03.02 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
25:01 get_app
2562.03.02 มรรคคือบทศึกษา
49:55 get_app
2562.03.02 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย
42:00 get_app
2562.03.02 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย
39:49 get_app
2562.03.02 ไขปัญหาธรรมช่วงเย็น
45:12 get_app
2562.03.03 ปัจฉิมโอวาท
13:06 get_app
2562.03.03 ปัญญาท่ามกลางอนิจจัง
16:11 get_app
2562.03.09 เพียรด้วยปัญญา
31:32 get_app
2562.03.16 โรมรมณีย์
38:31 get_app
2562.04.27 นำสมาธิภาวนา
10:09 get_app
2562.04.27 หลักธรรมที่พึ่ง
1:15:06 get_app
2562.04.28 ธรรมของผู้มีปัญญา
1:09:22 get_app
2562.04.28 นำสมาธิภาวนา
13:54 get_app
2562.04.28 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย
2:15:48 get_app
2562.04.28 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า
22:39 get_app
2562.05.18 ชาวพุทธแบบฉบับ
50:16 get_app
2562.05.18 นำสมาธิภาวนา
9:16 get_app
2562.07.29 สัมโมทนียกถา พิธีถวายมุทิตาสักการะฯ
23:39 get_app
2562.08.17 ทรัพย์ข้ามภพชาติ
32:53 get_app
2562.08.31 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย
2:42 get_app
2562.08.31 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย
9:18 get_app
2562.08.31 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
7:19 get_app
2562.08.31 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
18:10 get_app
2562.08.31 เผื่อชาติหน้า
42:43 get_app
2562.08.31 ไขปัญหาธรรม
1:13:13 get_app