เลือกชมตามปี

โอวาทโอกาสอื่นๆ

2555

2555.09.05 กฎแห่งกรรม
34:32 get_app
2555.09.12 จัดการความเครียด
34:55 get_app
2555.09.22 ปลูกและบำรุงความดี
34:11 get_app
2555.12.19 รุกคือรับที่ดี
39:53 get_app