เลือกชมตามปี

โอวาทโอกาสอื่นๆ

2560

2560.01.08 บารมีสิบทัศ_
1:10:07 get_app
2560.01.08 ไขปัญหาธรรม_
38:59 get_app
2560.02.11 มาฆปูรณมี_
53:15 get_app
2560.02.25 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย_
7:20 get_app
2560.02.25 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า_
6:09 get_app
2560.02.25 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย_
12:11 get_app
2560.02.25 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า_
22:38 get_app
2560.02.25 สร้างสมบารมี_
48:54 get_app
2560.02.25 ไขปัญหาธรรม
1:06:22 get_app
2560.03.11 ชมสวนเพียร_
30:35 get_app
2560.03.12 ธรรมเทศนาช่วงค่ำ_
49:27 get_app
2560.03.12 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย_
27:16 get_app
2560.03.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า_
27:50 get_app
2560.03.12 ปฐมโอวาท_
34:23 get_app
2560.03.12 ไขปัญหาธรรม_
53:54 get_app
2560.03.13 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า_
33:26 get_app
2560.03.13 ไขปัญหาธรรมช่วงเย็น_
1:02:20 get_app
2560.03.14 ธรรมเทศนา_
22:24 get_app
2560.05.10 นำสมาธิภาวนา_
13:08 get_app
2560.05.10 อัศจรรย์มนุษย์_
52:31 get_app
2560.06.09 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี_
21:58 get_app
2560.06.09 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนอนุบาลทอสี_
13:23 get_app
2560.06.10 ธรรมเทศนา_
51:37 get_app
2560.06.10 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย_
14:46 get_app
2560.06.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า_
20:59 get_app
2560.06.10 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย_
1:11:52 get_app
2560.06.10 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า_
26:58 get_app
2560.07.26 ภาระที่งดงาม_
37:50 get_app
2560.08.06 ไขปัญหาธรรม_
58:28 get_app
2560.08.17 สัจธรรม คุณธรรม_
33:53 get_app
2560.08.26 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย_
1:49 get_app
2560.08.26 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า_
7:47 get_app
2560.08.26 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย_
25:52 get_app
2560.08.26 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า_
24:50 get_app
2560.08.26 ปฐมโอวาท_
15:18 get_app
2560.08.26 เห็นตามจริง_
35:43 get_app
2560.08.26 ไขปัญหาธรรม_
50:20 get_app
2560.09.16 รู้เรียน รู้เพียร_
26:43 get_app
2560.12.11 มนุษย์คุณภาพ_
43:44 get_app