เลือกชมตามปี

โอวาทโอกาสอื่นๆ

2557

2557.01.05 นำสมาธิภาวนาช่วงเย็น
16:24 get_app
2557.01.05 สำนึกในธรรมดา_
55:54 get_app
2557.01.05 ไขปัญหาธรรม_
12:46 get_app
2557.01.06 โอกาสทอง_
17:08 get_app
2557.01.06 ให้สิ่งที่อยากได้_
16:02 get_app
2557.02.14 นำสมาธิภาวนา
7:03 get_app
2557.02.14 สุข อิสระ
44:09 get_app
2557.02.23 ปุจฉา-วิสัชนา_
30:35 get_app
2557.02.23 ส่องใน สว่างนอก_
34:35 get_app
2557.03.01 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย
3:09 get_app
2557.03.01 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
4:52 get_app
2557.03.01 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
36:42 get_app
2557.03.01 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
33:52 get_app
2557.03.01 อุดมการณ์พุทธ
45:22 get_app
2557.03.01 ไขปัญหาธรรม
1:18:31 get_app
2557.03.08 ความเปลี่ยนแปลง_
35:13 get_app
2557.03.08 นำสมาธิภาวนา ระลึกคุณครู_
4:59 get_app
2557.03.19 ดีที่ปัญญา
26:54 get_app
2557.03.22 Lab ใจ
56:43 get_app
2557.04.07 ธรรมเทศนา ณ​ งานวัดลอยฟ้า ครั้งที่ 2 จิตตนคร
1:12:31 get_app
2557.05.13 คำอธิษฐานวันวิสาขบูชา_
10:11 get_app
2557.05.13 นำสมาธิภาวนา_
9:33 get_app
2557.05.13 พุทธคุณ
52:19 get_app
2557.06.07 ศิษย์มีครู
43:56 get_app
2557.06.18 พึ่งตน พึ่งพอ_
21:55 get_app
2557.06.27 สำนึกในโชค
58:41 get_app
2557.06.27 สี่สหายไขความสุข_
12:04 get_app
2557.06.27 ไม่หยุดเพราะเบื่อ หายเบื่อจึงหยุด
17:23 get_app
2557.06.28 นำจงกรมภาวนา
15:16 get_app
2557.06.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย ตอนที่ ๑_
27:28 get_app
2557.06.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย ตอนที่ ๒_
7:16 get_app
2557.06.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
38:47 get_app
2557.06.28 ไขปัญหาธรรมข้อสุดท้าย
6:35 get_app
2557.06.28 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย
1:18:45 get_app
2557.06.28 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า_
47:47 get_app
2557.07.25 สุขจากการฝึก
9:34 get_app
2557.08.03 ตาเนื้อ ตาใน_
6:40 get_app
2557.08.18 เสน่ห์เย็นๆ
39:03 get_app
2557.08.23 นำจงกรมภาวนา
9:11 get_app
2557.08.23 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
19:54 get_app
2557.08.23 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
46:49 get_app
2557.08.23 ปลอดภัย ไม่เดือดร้อน
54:08 get_app
2557.08.23 ไขปัญหาธรรม
1:22:27 get_app
2557.11.05 โอวาทแก่นักเรียนประถมทอสี_
23:14 get_app
2557.11.05 โอวาทแก่นักเรียนอนุบาลทอสี_
12:56 get_app