เลือกชมตามปี

โอวาทโอกาสอื่นๆ

2556

2556.02.25 ศีลคือเจตนา
51:48 get_app
2556.03.02 นำจงกรมสมาธิ
13:45 get_app
2556.03.02 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
11:19 get_app
2556.03.02 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
30:51 get_app
2556.03.02 ปัจจัยที่ ๕
45:01 get_app
2556.03.02 ไขปัญหาธรรม
1:14:17 get_app
2556.03.09 คุณภาพแห่งเหตุ
32:26 get_app
2556.04.22 พุทธปัญญา
58:37 get_app
2556.05.24 นำสมาธิภาวนา
15:49 get_app
2556.05.24 รู้ธรรมดา
49:17 get_app
2556.06.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
20:50 get_app
2556.06.22 นำเดินจงกรมภาวนาช่วงเช้า
11:09 get_app
2556.06.22 มองด้วยสายตาใหม่
1:00:45 get_app
2556.06.22 ไขปัญหาธรรม
1:13:43 get_app
2556.08.17 สติเหมือนเกลือ
37:46 get_app
2556.08.25 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
18:03 get_app
2556.08.25 นำเดินจงกรมภาวนา
6:46 get_app
2556.08.25 อุปมาอุปไมย
38:15 get_app
2556.08.25 เพียรโดยชอบ
19:45 get_app
2556.08.25 ไขปัญหาธรรม
1:19:13 get_app
2556.10.27 ธรรมเทศนาช่วงบ่าย ณ University of the West_
58:07 get_app
2556.10.27 ธรรมเทศนาช่วงเช้า ณ University of the West_
36:11 get_app
2556.10.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า ณ University of the West_
9:19 get_app
2556.10.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย ณ University of the West_
10:37 get_app
2556.10.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า ณ University of the West_
14:50 get_app
2556.10.27 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย ณ University of the West_
46:00 get_app
2556.10.27 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า ณ University of the West_
35:00 get_app
2556.11.06 โอวาทเปิดเทอม โรงเรียนทอสี-อนุบาล
12:47 get_app
2556.11.13 จริงแท้ จริงสมมติ_
56:55 get_app
2556.11.13 นำสมาธิภาวนา_
51:14 get_app
2556.11.13 นำสมาธิหลังจากไขปัญหาธรรม_
16:17 get_app
2556.11.13 ปฐมโอวาท รู้ราคา รู้คุณค่า_
30:12 get_app
2556.11.13 ไขปัญหาธรรม_
1:06:49 get_app
2556.11.14 นำสมาธิภาวนา_
27:27 get_app
2556.11.14 ไขปัญหาธรรม กลุ่มเด็กนักเรียน ช่วงบ่าย_
1:01:06 get_app
2556.11.14 ไขปัญหาธรรม กลุ่มเด็กนักเรียน ช่วงเช้า_
49:27 get_app
2556.11.15 นำสมาธิภาวนา_
16:36 get_app
2556.11.15 มรดกชาวพุทธ_
15:57 get_app
2556.11.26 อาจารย์ธรรมชาติ
25:09 get_app
2556.11.28 นำสมาธิภาวนา
10:21 get_app
2556.11.28 นำสมาธิภาวนา (สองภาษา)
33:50 get_app
2556.11.28 บริหารใจ
15:02 get_app
2556.11.28 พอดีและพอเพียง
17:14 get_app
2556.11.29 นำสมาธิภาวนา
16:43 get_app
2556.11.29 อาหารใจ
21:54 get_app
2556.11.30 นำสมาธิภาวนา
11:19 get_app
2556.11.30 ไม่มีที่หลบ
15:39 get_app
2556.12.25 ธรรมรับปีใหม่
5:25 get_app