เลือกชมตามปี

โอวาทโอกาสอื่นๆ

2558

2558.01.04 กำไรด้วยปัญญา
54:16 get_app
2558.01.04 ไขปัญหาธรรม
38:52 get_app
2558.01.06 เหนือเวลา_
25:18 get_app
2558.01.09 ประโยชน์สองฝ่าย_
33:37 get_app
2558.01.10 ฝึกจึงประเสริฐ
19:06 get_app
2558.02.28 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย
4:01 get_app
2558.02.28 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
6:28 get_app
2558.02.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
13:43 get_app
2558.02.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
17:40 get_app
2558.02.28 ปฐมโอวาท เปลือกคู่แก่น
30:40 get_app
2558.02.28 อยู่กับมะพร้าว
40:11 get_app
2558.03.04 สุขทางธรรม_
38:35 get_app
2558.03.12 นำสมาธิภาวนา_
22:26 get_app
2558.03.12 ปฐมโอวาท_
29:28 get_app
2558.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย_
46:53 get_app
2558.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า_
1:04:33 get_app
2558.03.13 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย_
1:08:47 get_app
2558.03.13 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า_
38:02 get_app
2558.03.14 โอวาทก่อนกลับ_
14:22 get_app
2558.06.15 โอวาทแก่นักเรียนประถมทอสี_
24:28 get_app
2558.06.15 โอวาทแก่นักเรียนอนุบาลทอสี_
4:11 get_app
2558.07.30 นำสมาธิภาวนา_
19:40 get_app
2558.07.30 วินิจฉัยเหตุ_
45:07 get_app
2558.08.02 ฉลาดในการเป็นมนุษย์_
37:44 get_app
2558.08.02 ไขปัญหาธรรม_
25:26 get_app
2558.08.16 สนทนาธรรม_
1:37:53 get_app
2558.08.22 นอกใน ไปพร้อมกัน_
18:49 get_app
2558.08.22 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า_
8:39 get_app
2558.08.22 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย_
40:58 get_app
2558.08.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
19:10 get_app
2558.08.22 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย_
1:22:35 get_app
2558.08.22 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า_
41:02 get_app
2558.09.26 เท่าไร จึงพอดี_
29:26 get_app
2558.11.14 สามัคคีมีปัญญา ๑_
50:44 get_app
2558.11.15 สามัคคีมีปัญญา ๒
16:33 get_app