เลือกชมตามปี

โอวาทโอกาสอื่นๆ

2559

2559.01.03 ทางปลอดภัย_
49:35 get_app
2559.01.03 นำสมาธิภาวนาช่วงเย็น_
15:10 get_app
2559.01.03 ไขปัญหาธรรม_
23:12 get_app
2559.02.22 นำสมาธิภาวนา_
16:20 get_app
2559.02.22 เหนือภาษา_
44:53 get_app
2559.02.28 ธรรมเทศนาช่วงเช้า_
46:34 get_app
2559.02.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย_
34:45 get_app
2559.02.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า_
33:20 get_app
2559.02.28 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย_
1:00:46 get_app
2559.02.28 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า_
48:53 get_app
2559.03.05 ใฝ่สูงไว้ก่อน_
25:02 get_app
2559.03.11 ธรรมะคือชีวิต_
34:37 get_app
2559.03.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ_
28:56 get_app
2559.03.11 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย_
24:30 get_app
2559.03.11 ฝึกจิตเป็นเพื่อน_
35:58 get_app
2559.03.11 ไขปัญหาธรรม_
56:21 get_app
2559.03.12 ปัญญาสอดส่อง_
34:03 get_app
2559.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย_
57:37 get_app
2559.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า_
42:37 get_app
2559.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงเย็น_
1:01:40 get_app
2559.03.20 ไขปัญหาธรรม_
1:35:53 get_app
2559.05.20 นำสมาธิภาวนา_
10:19 get_app
2559.05.20 สถาบันแห่งคุณภาพ_
35:22 get_app
2559.05.20 อารมณ์ไม่เสียคือสำเร็จ_
4:57 get_app
2559.05.26 ธรรมะกับสุขภาพ_
49:45 get_app
2559.05.26 ไขปัญหาธรรม_
42:53 get_app
2559.05.30 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี_
26:51 get_app
2559.05.30 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนอนุบาลทอสี_
14:51 get_app
2559.06.21 สันติภาพ_
32:11 get_app
2559.07.13 มั่นใจในเส้นทาง_
25:56 get_app
2559.07.17 ไขปัญหาธรรม_
1:00:01 get_app
2559.08.18 เชิดชูความดี_
47:23 get_app
2559.08.27 ธรรมเทศนา_
39:47 get_app
2559.08.27 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย_
2:26 get_app
2559.08.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า_
7:26 get_app
2559.08.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย_
17:38 get_app
2559.08.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า_
19:46 get_app
2559.08.27 ปฐมโอวาท_
16:58 get_app
2559.08.27 ไขปัญหาธรรม
1:20:38 get_app
2559.09.17 ชมสวนเพียร_
38:12 get_app
2559.11.29 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี_
31:31 get_app
2559.11.29 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนอนุบาลทอสี
8:13 get_app
2559.12.16 นำสมาธิภาวนา__
13:13 get_app
2559.12.16 ไขปัญหาธรรม_
41:05 get_app
2559.12.16ธรรมเทศนา__
53:59 get_app
2559.12.17 ตื่นรู้_
48:19 get_app
2559.12.18 นำสมาธิภาวนา_
16:22 get_app
2559.12.18ประทีปแห่งปัญญา_
47:01 get_app