เลือกชมตามปี

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

2564

2564.01.13 ไขปัญหาธรรม
50:54 get_app
2564.01.27 ไขปัญหาธรรม
1:04:09 get_app
2564.02.03 ปัญญาต่างระดับ
33:03 get_app
2564.02.17 ไขปัญหาธรรม
50:12 get_app
2564.02.24 ไขปัญหาธรรม
49:20 get_app
2564.03.03 ไขปัญหาธรรม
52:55 get_app
2564.03.05 หิ่งห้อย ร้อยเปอร์เซนต์
24:48 get_app
2564.06.09 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม
38:48 get_app
2564.06.16 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม
43:12 get_app
2564.07.07 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม
41:47 get_app
2564.07.21 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม
28:51 get_app
2564.08.04 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม
get_app
2564.09.01 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม
35:34 get_app
2564.09.08 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม
37:30 get_app
2564.09.15 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม
get_app
2564.09.22 ตื่นรู้-ไขปัญหาธรรม
28:34 get_app
2564.10.01 เพียรที่ไหน ชื่นใจที่นั่น
12:23 get_app
2564.11.17 ชีวิตมีที่พึ่ง
31:27 get_app
2564.11.24 ไขปัญหาธรรม
31:51 get_app
2564.12.01 ไขปัญหาธรรม
37:16 get_app
2564.12.15 คุณธรรมสัตบุรุษ
38:34 get_app