เลือกชมตามปี

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

2563

2563.02.05 ไขปัญหาธรรม
47:33 get_app
2563.02.12 ไขปัญหาธรรม
43:33 get_app
2563.02.19 ปัญญาทันการ
34:49 get_app
2563.02.26 ไขปัญหาธรรม
47:23 get_app
2563.05.05 วงกลมกัลยาณมิตร ๑
51:08 get_app
2563.05.05 วงกลมกัลยาณมิตร ๒
49:49 get_app
2563.06.10 ไขปัญหาธรรม
31:10 get_app
2563.06.17 ไขปัญหาธรรม
40:19 get_app
2563.07.08 อยู่ฝ่ายแก้ปัญหา
32:34 get_app
2563.07.15 ไขปัญหาธรรม
47:22 get_app
2563.07.22 โอวาทวันไหว้ครู
25:27 get_app
2563.07.29 ไขปัญหาธรรม
50:44 get_app
2563.07.31 กัดไม่ปล่อย
19:26 get_app
2563.08.13 ธรรมของผู้ดี
40:43 get_app
2563.08.14 งานสำคัญที่สุด
45:33 get_app
2563.08.15 ฝึกตน ๓ แดน แล่นไปด้วยกัน
55:19 get_app
2563.08.15 ไขปัญหาธรรม
1:03:03 get_app
2563.08.19 พุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์
29:34 get_app
2563.09.02 ไขปัญหาธรรม
46:07 get_app
2563.09.09 เงินซื้อไม่ได้
40:27 get_app
2563.09.16 ไขปัญหาธรรม
43:07 get_app
2563.09.23 ยึดมั่นสี่แบบ
34:19 get_app
2563.09.30 ไขปัญหาธรรม
46:48 get_app
2563.10.03 เคารพอ่อนน้อมเป็นบุญ
32:24 get_app
2563.11.04 หุ่นเชิดของกิเลส
23:57 get_app
2563.11.11 ไขปัญหาธรรม
37:23 get_app
2563.12.02 ไขปัญหาธรรม
41:31 get_app
2563.12.16 คิดได้สัดส่วน
24:17 get_app
2563.12.23 ไขปัญหาธรรม
43:01 get_app