เลือกชมตามปี

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

2562

2562.01.04 ไขปัญหาธรรมสามภาษา
57:20 get_app
2562.02.06 ยึดมั่น ๔ อย่าง
37:20 get_app
2562.02.13 ไขปัญหาธรรม
55:03 get_app
2562.02.20 บริบทคุณธรรม
32:55 get_app
2562.03.06 สงฆ์ไทยกับการเมือง Thai Sangha and Politics
29:56 get_app
2562.05.15 ข้าพเจ้าพร้อม
28:41 get_app
2562.06.19 สิบปีปัญญาประทีป
41:13 get_app
2562.06.26 สองนอก สองใน
25:26 get_app
2562.07.10 เหยื่อเวทนา
36:54 get_app
2562.07.24 ไขปัญหาธรรม
43:40 get_app
2562.08.07 เพราะครู
28:21 get_app
2562.08.14 ไขปัญหาธรรม
44:28 get_app
2562.08.28 ไขปัญหาธรรม
39:02 get_app
2562.09.04 ไขปัญหาธรรม
28:22 get_app
2562.09.11 ไขปัญหาธรรม
48:13 get_app
2562.09.14 ค่าเวลา
22:01 get_app
2562.11.06 พุทธปัญญานำสมัย
33:53 get_app
2562.11.13 ไขปัญหาธรรม
43:25 get_app
2562.11.20 สุขสกปรก สุขผ่องใส
32:11 get_app
2562.11.27 ไขปัญหาธรรม
41:37 get_app
2562.12.18 ไขปัญหาธรรม
44:29 get_app