เลือกชมตามปี

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

2559

2559.01.06 มี ไม่มีศาสนา_
33:32 get_app
2559.02.03 รู้คุณ แทนคุณ_
40:25 get_app
2559.02.10 กำลังใจภายใน_
34:00 get_app
2559.02.17 ไขปัญหาธรรม_
36:27 get_app
2559.02.24 ไขปัญหาธรรม_
34:10 get_app
2559.03.02 ไขปัญหาธรรม_
55:12 get_app
2559.05.25 ฐานชีวิต_
30:51 get_app
2559.06.02 สัปปุริสธรรม_
40:35 get_app
2559.06.08 พัฒนากาย_
32:27 get_app
2559.06.15 พัฒนาศีล_
35:11 get_app
2559.06.21 พัฒนาจิต_
38:50 get_app
2559.06.29 พัฒนาจิต ตอน ๒_
39:42 get_app
2559.07.06 พัฒนาจิต ตอน ๓_
35:37 get_app
2559.07.27 พัฒนาปัญญา ตอน ๑_
38:58 get_app
2559.08.03 พัฒนาปัญญา ตอน ๒_
25:08 get_app
2559.08.10 ชีวิตอนิจจัง_
33:59 get_app
2559.08.17 คิดซึมเศร้า_
39:30 get_app
2559.08.24 ปัญญากำกับ_
37:02 get_app
2559.08.31 ไขปัญหาธรรม_
45:26 get_app
2559.09.07 ไขปัญหาธรรม_
59:55 get_app
2559.09.14 ไขปัญหาธรรม_
50:58 get_app
2559.12.14 รู้แล้ววาง_
22:35 get_app
2559.12.21 ปัญญาสามระดับ_
25:22 get_app