เลือกชมตามปี

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

2561

2561.01.10 ธุดงค์อินเดีย_
32:00 get_app
2561.01.24 ไขปัญหาธรรม_
33:15 get_app
2561.02.07 มีสติ มีทางเลือก_
30:50 get_app
2561.02.14 ไขปัญหาธรรม
50:10 get_app
2561.02.21 ชัยชนะยิ่งใหญ่_
35:27 get_app
2561.02.28 ไขปัญหาธรรม_
36:41 get_app
2561.03.07 เพียรเพื่อพ้นกระแส
40:55 get_app
2561.05.23 ทางสายกลาง
32:59 get_app
2561.05.30 ไขปัญหาธรรม
41:49 get_app
2561.06.06 วาจาศึกษา
35:39 get_app
2561.06.13 ไขปัญหาธรรม
44:07 get_app
2561.06.20 ไม่ทันแก่
34:08 get_app
2561.07.11 ไขปัญหาธรรม
33:29 get_app
2561.07.18 ไหว้ครูทุกวัน
30:22 get_app
2561.08.01 ความสุขศึกษา
40:38 get_app
2561.08.15 ไขปัญหาธรรม
48:48 get_app
2561.08.22 ปราชญ์แปลกปลอม
38:05 get_app
2561.08.29 ไขปัญหาธรรม
48:34 get_app
2561.09.05 ไขปัญหาธรรม
51:00 get_app
2561.09.12 ไขปัญหาธรรม
33:27 get_app
2561.11.07 ออมอริยทรัพย์
37:15 get_app
2561.11.14 ไขปัญหาธรรม
38:18 get_app
2561.12.05 ทศพิธราชธรรม
38:13 get_app
2561.12.12 ไขปัญหาธรรม
42:59 get_app
2561.12.19 พลังห้าด้าน
30:23 get_app