เลือกชมตามปี

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

2560

2560.01.11 ดูที่เจตนา_
27:39 get_app
2560.02.01 สิ่งรู้ ผู้รู้_
28:22 get_app
2560.02.08 ดีขึ้นทุกวัน_
29:53 get_app
2560.02.15 พระฝรั่ง_
34:57 get_app
2560.02.22 ไขปัญหาธรรม_
25:43 get_app
2560.03.01 ไขปัญหาธรรม_
38:14 get_app
2560.03.08 ไขปัญหาธรรม_
57:46 get_app
2560.06.07 มหาทาน
35:16 get_app
2560.06.14 ไขปัญหาธรรม_
29:52 get_app
2560.06.28 ไขปัญหาธรรม_
45:25 get_app
2560.07.05 ไม่ง่ายกว่านั้น_
27:05 get_app
2560.07.19 ไขปัญหาธรรม_
46:11 get_app
2560.08.09 ไขปัญหาธรรม_
30:29 get_app
2560.08.16 ขี้ในย่าม_
35:44 get_app
2560.08.23 ไขปัญหาธรรม_
30:46 get_app
2560.08.30 สนทนากับพระลูกศิษย์_
28:29 get_app
2560.09.06 ไขปัญหาธรรม_
25:20 get_app
2560.09.13 ไขปัญหาธรรม_
42:18 get_app
2560.11.15 มหาทาน_
22:24 get_app
2560.11.22 ไขปัญหาธรรม_
28:53 get_app
2560.11.29 ประชาธิปไตย_
38:37 get_app
2560.12.06 ไขปัญหาธรรม_
16:15 get_app
2560.12.13 ธุดงค์คือขัดเกลา_
34:43 get_app