เลือกชมตามปี

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

2557

2557.01.06 ยากันเมา
29:48 get_app
2557.01.13 ความยุติธรรม
32:21 get_app
2557.02.05 ด่วนปรุง ด่วนสรุป
33:08 get_app
2557.02.12 คิดผิด
30:42 get_app
2557.02.26 อิสระภายใน
33:07 get_app
2557.03.05 อิสระในคอก
28:04 get_app
2557.05.09 ทั้งเก่าทั้งใหม่_
57:40 get_app
2557.06.18 อาบใจ
38:32 get_app
2557.06.26 เป็นที่รัก
39:07 get_app
2557.07.02 ธรรมของคนดี_
40:25 get_app
2557.07.09 ศิษย์มีครู
44:10 get_app
2557.07.16 นำนอนสมาธิภาวนา
4:55 get_app
2557.07.16 อธรรมจักร
40:34 get_app
2557.07.30 สำนึกไม่สามัญ
33:52 get_app
2557.08.13 ท่านอาจารย์สุเมโธ
38:59 get_app
2557.08.28 ไม่รับเชิญ
37:28 get_app
2557.09.03 Tipping Point_
37:05 get_app
2557.09.10 ไม่เบียดเบียนคือปราชญ์
32:12 get_app
2557.09.17 ความสุขต่างระดับ
34:56 get_app
2557.09.27 ชมสวนเพียร
38:10 get_app
2557.12.03 ส้วมเป็นห้องเรียน
27:32 get_app
2557.12.10 อำนาจ
36:06 get_app
2557.12.17 ชุมชนยั่งยืน
34:52 get_app
2557.12.24 ซานตาคลอส
34:12 get_app