เลือกชมตามปี

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

2556

2556.01.10 อดทนใจสู้
31:42 get_app
2556.02.06 ทิฎฐิ มานะ
35:35 get_app
2556.02.13 มองกว้าง คิดไกล ใช้ปัญญา
39:05 get_app
2556.02.20 ไม่มีเจ้าของ
38:27 get_app
2556.02.27 พอดีแก่กายและใจ
32:50 get_app
2556.03.06 รู้ตื่นเบิกบาน
37:21 get_app
2556.05.16 แก่ขึ้น แก่ลง
34:17 get_app
2556.05.22 วิชาชีวิต
32:44 get_app
2556.05.29 กลัว-อาย ด้วยปัญญา
33:48 get_app
2556.06.05 ชมเชย เยาะเย้ย
33:03 get_app
2556.06.12 เพราะระฆัง
28:22 get_app
2556.06.19 สูงเทียบพรม
26:50 get_app
2556.06.26 สำนวนคือบุคลิก
35:05 get_app
2556.07.03 ธรรม และ ธรรมะ
25:50 get_app
2556.07.17 สัจจานุรักษ์
38:21 get_app
2556.07.31 สุภาระ
29:00 get_app
2556.08.14 ให้คือรับ
36:03 get_app
2556.08.21 คิดเปรียบเทียบ
34:27 get_app
2556.08.28 ประโยชน์สาม
33:06 get_app
2556.09.04 ด่วนสรุป
21:05 get_app
2556.09.11 รดน้ำชีวิต
30:11 get_app
2556.09.18 กิเลสไม่ปิดเทอม_
12:49 get_app
2556.09.18 สัมมาสื่อสาร
36:34 get_app
2556.09.18 โอวาทก่อนปิดภาคเรียน
12:58 get_app
2556.11.13 ทำดังกว่าพูด
30:25 get_app
2556.12.04 ราชธรรม
32:21 get_app
2556.12.11 ชุมชนกัลยาณมิตร
31:06 get_app
2556.12.18 เหตุผลและสติ
36:04 get_app