เลือกชมตามปี

อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

2558

2558.02.04 เจ็บไม่ถึงใจ
37:47 get_app
2558.02.11 ธุดงควัตร
33:10 get_app
2558.02.18 ไขปัญหาธรรม_
1:08:48 get_app
2558.03.18 ดื้อยา_
36:18 get_app
2558.06.24 สัญลักษณ์ความดีและปัญญา_
28:38 get_app
2558.07.01 ความจริงอันประเสริฐ_
35:44 get_app
2558.07.08 ทุกข์ใจไม่จำเป็น_
32:35 get_app
2558.07.22 อาคันตุกะทางใจ_
39:59 get_app
2558.07.29 ครูในใจ_
35:09 get_app
2558.08.05 ซูมออก บอกมิติใหม่_
34:03 get_app
2558.08.19 ปัญญาดับทุกข์_
37:50 get_app
2558.08.26 วาจาสุภาษิต_
29:32 get_app
2558.09.02 เคยชิน สิ้นปัญญา_
37:18 get_app
2558.09.09 สัมมาอาชีพ_
37:18 get_app
2558.09.16 เพียรชอบ_
37:32 get_app
2558.11.04 ปัญญา ๓ ระดับ_
37:53 get_app
2558.11.18 รู้กลัว_
30:55 get_app
2558.12.16 นิราศธิเบต_
39:44 get_app