เลือกชมตามปี

บ้านบุญวันอาทิตย์

2564

2564.02.07 เป็นกลางด้วยปัญญา
40:03 get_app
2564.02.21 เป้าทางโลก ทางธรรม ทำพร้อมกัน
44:30 get_app
2564.03.07 เช็คลิสต์ ปิดอบาย
49:01 get_app
2564.03.21 โลกนี้มีใบเดียว
44:03 get_app
2564.04.04 กิเลสโดยคน กิเลสโดนคน
53:13 get_app
2564.04.18 มองปัจจุบันผ่านขันธ์ห้า
44:37 get_app
2564.05.02 ยิ่งดู ยิ่งชัด ยิ่งกลัว
44:22 get_app
2564.05.16 สุดโต่งเพราะไม่รู้
45:29 get_app