เลือกชมตามปี

บ้านบุญวันอาทิตย์

2560

2560.01.01 นำสมาธิภาวนา
14:36 get_app
2560.01.01 ทีละหยด
41:33 get_app
2560.01.15 นำสมาธิภาวนา
29:38 get_app
2560.01.15 อาจาริยรำลึก
44:58 get_app
2560.02.05 นำสมาธิภาวนา
16:01 get_app
2560.02.05 ฉากสีเดียว
43:31 get_app
2560.02.19 นำสมาธิภาวนา
15:53 get_app
2560.02.19 มิตรแท้
44:42 get_app
2560.03.05 นำสมาธิภาวนา
15:11 get_app
2560.03.05 เห็นกรงเป็นกรง
43:57 get_app
2560.03.19 นำสมาธิภาวนา
15:31 get_app
2560.03.19 ปล่อยขโมยเข้าบ้าน
51:19 get_app
2560.04.02 นำสมาธิภาวนา
16:07 get_app
2560.04.02 ศรัทธาในแผนที่
41:29 get_app
2560.04.16 นำสมาธิภาวนา
12:28 get_app
2560.04.16 รู้น้ำรู้ชีวิต
41:01 get_app
2560.05.07 นำสมาธิภาวนา
19:45 get_app
2560.05.07 ภาวนาคือแก้ปัญหา
49:27 get_app
2560.06.04 นำสมาธิภาวนา
17:02 get_app
2560.06.04 หลักความไม่เสื่อม
47:08 get_app
2560.06.18 นำสมาธิภาวนา
13:42 get_app
2560.06.18 ดีที่สุด
38:27 get_app
2560.07.02 นำสมาธิภาวนา
15:59 get_app
2560.07.02 เอกอุปัฏฐาก
30:32 get_app
2560.07.16 นำสมาธิภาวนา
14:40 get_app
2560.07.16 มานะในใจ
38:06 get_app
2560.08.06 นำสมาธิภาวนา
16:15 get_app
2560.08.06 อยากที่ประเสริฐ
44:00 get_app
2560.08.20 นำสมาธิภาวนา
18:53 get_app
2560.08.20 จริงสากล จริงสมมติ
44:50 get_app
2560.09.03 นำสมาธิภาวนา
12:47 get_app
2560.09.03 ธัมโมแครต
36:39 get_app
2560.09.17 นำสมาธิภาวนา
12:19 get_app
2560.09.17 เพราะเพียร
41:14 get_app
2560.10.01 นำสมาธิภาวนา
14:09 get_app
2560.10.01 เก่งกว่าเต่า
45:54 get_app
2560.10.15 นำสมาธิภาวนา
12:41 get_app
2560.10.15 นิทานช่างสลักหิน
42:17 get_app
2560.11.05 นำสมาธิภาวนา
12:39 get_app
2560.11.05 หลับตานอกเปิดตาใน
40:59 get_app
2560.11.19 นำสมาธิภาวนา
13:14 get_app
2560.11.19 เป็นฟืนเป็นไฟ
45:01 get_app
2560.12.03 นำสมาธิภาวนา
12:13 get_app
2560.12.03 รู้เกิดดับ
45:55 get_app
2560.12.17 นำสมาธิภาวนา
12:51 get_app
2560.12.17 พุทธคือพัฒนาตน
43:55 get_app