เลือกชมตามปี

บ้านบุญวันอาทิตย์

2564

2564.02.07 เป็นกลางด้วยปัญญา
40:03 get_app
2564.02.21 เป้าทางโลก ทางธรรม ทำพร้อมกัน
44:30 get_app
2564.03.07 เช็คลิสต์ ปิดอบาย
49:01 get_app
2564.03.21 โลกนี้มีใบเดียว
44:03 get_app
2564.04.04 กิเลสโดยคน กิเลสโดนคน
53:13 get_app
2564.04.18 มองปัจจุบันผ่านขันธ์ห้า
44:37 get_app
2564.05.02 ยิ่งดู ยิ่งชัด ยิ่งกลัว
44:22 get_app
2564.05.16 สุดโต่งเพราะไม่รู้
45:29 get_app
2564.06.06 สร้างสุขจากคุณธรรม
50:19 get_app
2564.06.20 ยุคยืนยัน
41:58 get_app
2564.07.03 พึ่งตน พึ่งธรรม
50:28 get_app
2564.07.18 ยาแก้หูเบา
43:29 get_app
2564.08.01 แฟร์คืออะไร
get_app
2564.08.15 ทาสอวิชชา
45:32 get_app
2564.09.05 ข้อคิดเรื่องอุปาทาน (ตอน ๑)
get_app
2564.09.15 ข้อคิดเรื่องอุปาทาน (ตอน ๒) _ ออกกำลังใจ
get_app
2564.10.03 ยากง่าย ใหม่เก่า เพื่ออะไร
50:58 get_app
2564.10.17 กล้าอด กล้าทน
46:29 get_app
2564.11.07 ยุคทอง ยุคเท
44:28 get_app
2564.11.21 ก่อนอาทิตย์อุทัย
44:17 get_app
2564.12.05 รุ่งอรุณแห่งมรรค
41:36 get_app
2564.12.19 สุขคงทน สุขไม่มีโทษ
46:17 get_app