เลือกชมตามปี

บ้านบุญวันอาทิตย์

2558

2558.01.04 ฉลาดกลั่น ฉลาดย่อย
44:13 get_app
2558.01.04 นำสมาธิภาวนา
12:36 get_app
2558.01.18 นำสมาธิภาวนา
14:44 get_app
2558.01.18 เข็มทิศในจิตใจ
39:03 get_app
2558.02.01 นำสมาธิภาวนา
16:31 get_app
2558.02.01 เพียรสี่เป็นหลัก
47:29 get_app
2558.02.15 นำสมาธิภาวนา
18:47 get_app
2558.02.15 เกร็งภายใน
44:25 get_app
2558.03.01 นำสมาธิภาวนา
14:45 get_app
2558.03.01 พุทธเถรวาท
47:53 get_app
2558.03.15 ตารางปลอดภัย
54:38 get_app
2558.03.15 นำสมาธิภาวนา
13:10 get_app
2558.04.05 นำสมาธิภาวนา_
10:04 get_app
2558.04.05 เหตุที่เรา
44:26 get_app
2558.05.03 จิตเครียด เบียดไอคิว_
38:52 get_app
2558.05.17 นำสมาธิภาวนา_
15:52 get_app
2558.05.17 ประเสริฐ ปลอดภัย_ 1
41:59 get_app
2558.06.07 นำสมาธิภาวนา_
14:16 get_app
2558.06.21 นำสมาธิภาวนา
20:54 get_app
2558.06.21 โกรธคือคิดผิด_
45:44 get_app
2558.07.05 นำสมาธิภาวนา_
13:20 get_app
2558.07.05 ภาษาผู้นำ_
45:55 get_app
2558.07.19 นำสมาธิภาวนา_
12:20 get_app
2558.07.19 วิปลาส ปกติ
43:20 get_app
2558.08.02 กลัวตาย_
40:25 get_app
2558.08.02 นำสมาธิภาวนา_
15:36 get_app
2558.08.16 นำสมาธิภาวนา_
15:18 get_app
2558.08.16 ย่อเวลา_1
45:02 get_app
2558.09.06 นำสมาธิภาวนา
18:40 get_app
2558.09.06 พ้นทุกข์ด้วยปัญญา
41:30 get_app
2558.09.20 ดี-ชั่ว ขาว-ดำ_
41:00 get_app
2558.09.20 นำสมาธิภาวนา
17:05 get_app
2558.10.04 นำสมาธิภาวนา_
16:09 get_app
2558.10.04 หัวใจวัฒนธรรมพุทธ_
42:46 get_app
2558.10.18 ธรรมสร้างที่พึ่ง_
49:50 get_app
2558.10.18 นำสมาธิภาวนา_
16:52 get_app
2558.11.01 ทันคน_
44:13 get_app
2558.11.01 นำสมาธิภาวนา_
18:03 get_app
2558.11.15 นำสมาธิภาวนา_
19:16 get_app
2558.11.15 ปัญญาต่างระดับ_
46:36 get_app
2558.12.20 นำสมาธิภาวนา_
14:49 get_app
2558.12.20 ปัญญาทัน_
38:25 get_app