เลือกชมตามปี

บ้านบุญวันอาทิตย์

2563

2563.01.05 นำสมาธิภาวนา
13:03 get_app
2563.01.05 ยี่สิบ ยี่สิบ
37:42 get_app
2563.01.19 นำสมาธิภาวนา
16:18 get_app
2563.01.19 ครูลาจาก ลาจากครู
38:32 get_app
2563.02.02 นำสมาธิภาวนา
18:02 get_app
2563.02.02 ไม่มีเจ้าของ
41:30 get_app
2563.02.16 นำสมาธิภาวนา
18:19 get_app
2563.02.16 วัคซีนจิตใจ
45:25 get_app
2563.03.01 นำสมาธิภาวนา
29:51 get_app
2563.04.19 สติเพื่อโลก
41:42 get_app
2563.05.03 ไวรัสในใจ
42:07 get_app
2563.05.17 ฉลาดในความไม่เที่ยง
43:43 get_app
2563.06.07 ใจในกลางจิต
39:26 get_app
2563.06.21 วันที่ดีที่สุด
40:54 get_app
2563.07.05 นำสมาธิภาวนา
24:38 get_app
2563.07.05 ไม่พอดี เพื่อพอดี
44:35 get_app
2563.07.19 นำสมาธิภาวนา
13:17 get_app
2563.07.19 ปรุงแต่งความกลัว
40:27 get_app
2563.08.02 นำสมาธิภาวนา
17:26 get_app
2563.08.02 ล้มแล้วต้องลุก
47:51 get_app
2563.08.16 นำสมาธิภาวนา
12:33 get_app
2563.08.16 เปลี่ยนนิเวศทางใจ
40:24 get_app
2563.09.06 นำสมาธิภาวนา
11:02 get_app
2563.09.06 เซลฟี่วิถีพุทธ
42:15 get_app
2563.09.20 นำสมาธิภาวนา
11:37 get_app
2563.09.20 เคารพอ่อนน้อม
43:59 get_app
2563.10.04 นำสมาธิภาวนา
11:50 get_app
2563.10.04 คิดได้ รอได้ ทนได้
39:35 get_app
2563.10.18 นำสมาธิภาวนา
8:35 get_app
2563.10.18 สมมติธรรม สัจจธรรม
46:58 get_app
2563.11.01 นำสมาธิภาวนา
12:17 get_app
2563.11.01 ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
40:33 get_app
2563.11.15 นำสมาธิภาวนา
14:02 get_app
2563.11.15 สัจจานุรักษ์
40:53 get_app
2563.12.06 นำสมาธิภาวนา
12:46 get_app
2563.12.06 สติมา ปัญญาเกิด
39:02 get_app
2563.12.20 นำสมาธิภาวนา
8:50 get_app
2563.12.20 ดูใจเป็น เห็นกิเลส
43:41 get_app