เลือกชมตามปี

บ้านบุญวันอาทิตย์

2556

2556.01.06 ไม่เหมือนที่คิด
43:48 get_app
2556.01.20 สามัญสำนึก
41:27 get_app
2556.02.03 ปัญญาอบรมสมาธิ
42:03 get_app
2556.02.17 เข้าใจตน เข้าใจท่าน
43:05 get_app
2556.03.03 ภาวนาหาข่าวตัวเอง
40:41 get_app
2556.03.17 ห้องแล็บใจ
39:11 get_app
2556.04.07 บุญ
42:57 get_app
2556.04.21 สุขจากภายใน
42:47 get_app
2556.05.05 ยิ่งเคี้ยว ยิ่งเศร้า
44:20 get_app
2556.05.19 ชีวิตคือการขยับ
44:13 get_app
2556.06.02 สุขอย่างยิ่ง
43:52 get_app
2556.06.16 นำสมาธิภาวนา_
15:07 get_app
2556.06.16 พระไม่แน่
42:42 get_app
2556.07.07 สงฆ์และสังคม
39:57 get_app
2556.07.17 สัจจานุรักษ์
38:21 get_app
2556.07.21 จุดปลอดภัย
40:53 get_app
2556.07.21 นำสมาธิภาวนา
18:50 get_app
2556.08.04 สายน้ำสื่อความจริง
42:11 get_app
2556.08.18 นำสมาธิภาวนา
13:48 get_app
2556.08.18 นิทานมนุษย์
42:44 get_app
2556.09.01 ความคิดในโอวาท
42:12 get_app
2556.09.01 นำสมาธิภาวนา
15:54 get_app
2556.09.15 นำสมาธิภาวนา
14:51 get_app
2556.09.15 ปัญญาตาน้ำ
42:38 get_app
2556.10.06 นำสมาธิภาวนา
16:20 get_app
2556.10.06 โยม ยอม
42:35 get_app
2556.11.03 นำสมาธิภาวนา
20:07 get_app
2556.11.03 สมมติ และ ปรมัตถ์
44:51 get_app
2556.11.17 นำสมาธิภาวนา
15:33 get_app
2556.11.17 สามัคคีปราชญ์
45:32 get_app
2556.12.01 นำสมาธิภาวนา
21:30 get_app
2556.12.01 ภาวนาสามมิติ
43:16 get_app
2556.12.15 นำสมาธิภาวนา
20:31 get_app
2556.12.15 มิติ nobody
43:13 get_app