เลือกชมตามปี

บ้านบุญวันอาทิตย์

2557

2557.01.05 นำสมาธิภาวนา
15:48 get_app
2557.01.05 อคติและภาษา
40:47 get_app
2557.01.19 นำสมาธิภาวนา
14:19 get_app
2557.01.19 สร้างที่พึ่ง
44:38 get_app
2557.02.02 คิดชีวิต
41:45 get_app
2557.02.16 ด้วยการทำ
38:44 get_app
2557.02.16 นำสมาธิภาวนา
13:29 get_app
2557.03.02 นำสมาธิภาวนา
14:20 get_app
2557.03.02 โชคลาภอย่างยิ่ง
41:17 get_app
2557.03.16 นำสมาธิภาวนา
15:03 get_app
2557.03.16 มิติที่สาม
43:03 get_app
2557.04.06 ชำระที่สมบูรณ์
39:44 get_app
2557.04.06 นำสมาธิภาวนา
11:57 get_app
2557.04.20 ฉลาดหลากมิติ
42:31 get_app
2557.04.20 นำสมาธิภาวนา
15:52 get_app
2557.05.04 นำสมาธิภาวนา_
15:13 get_app
2557.05.04 ภาวนาหาความเจริญ_
44:47 get_app
2557.06.15 นำสมาธิภาวนา
13:39 get_app
2557.06.15 นิราศยุโรป สติองค์รวม
38:09 get_app
2557.07.06 นำสมาธิภาวนา
16:23 get_app
2557.07.06 พลังทั้งห้า
42:57 get_app
2557.07.20 นำสมาธิภาวนา_
15:21 get_app
2557.07.20 อุดมการณ์พุทธ_
43:38 get_app
2557.08.03 นำสมาธิภาวนา
15:06 get_app
2557.08.03 ศีลและกรรมคือเจตนา
43:56 get_app
2557.08.17 นำสมาธิภาวนา
12:44 get_app
2557.08.17 เสบียงข้ามภพ
46:48 get_app
2557.09.07 นำสมาธิภาวนา
14:31 get_app
2557.09.07 นิทานและพละห้า
40:39 get_app
2557.09.21 นำสมาธิภาวนา
15:32 get_app
2557.09.21 แหวกม่านดู
41:51 get_app
2557.10.05 นำสมาธิภาวนา
12:26 get_app
2557.10.05 หลักกุศล อกุศล
43:35 get_app
2557.10.19 นำสมาธิภาวนา
11:33 get_app
2557.10.19 เดินในหมอก
42:49 get_app
2557.11.02 นำสมาธิภาวนา
14:56 get_app
2557.11.02 เพื่ออะไร
42:13 get_app
2557.11.16 ดี มีรากแก้ว
42:05 get_app
2557.11.16 นำสมาธิภาวนา
14:24 get_app
2557.12.07 นำสมาธิภาวนา
13:39 get_app
2557.12.07 เช็ดกระจกทุกวัน
49:18 get_app
2557.12.21 นำสมาธิภาวนา
15:40 get_app
2557.12.21 สร้างทศบารมี
50:00 get_app