เลือกชมตามปี

บ้านบุญวันอาทิตย์

2561

2561.01.07 ธรรมะเลขที่ ๕_
50:55 get_app
2561.01.07 นำสมาธิภาวนา_
14:53 get_app
2561.01.21 ความทรงจำ_
45:29 get_app
2561.01.21 นำสมาธิภาวนา_
11:16 get_app
2561.02.04 นำสมาธิภาวนา_
12:56 get_app
2561.02.04 ศักดิ์ศรีเป็นของหนักเน้อ_
41:46 get_app
2561.02.18 ธรรมะปีจอ_
39:42 get_app
2561.02.18 นำสมาธิภาวนา_
15:03 get_app
2561.03.04 นำสมาธิภาวนา_
13:27 get_app
2561.03.04 อารมณ์ศึกษา
37:15 get_app
2561.03.18 นำสมาธิภาวนา_
11:33 get_app
2561.03.18 ล้างบาปโดยฝึก_
38:22 get_app
2561.04.01 ชีวิตนี้เพื่ออะไร_
38:57 get_app
2561.04.01 นำสมาธิภาวนา_
15:46 get_app
2561.04.15 นำสมาธิภาวนา_
13:50 get_app
2561.04.15 ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม_
41:57 get_app
2561.05.06 คุณยายดินสอเก่า
39:21 get_app
2561.05.06 นำสมาธิภาวนา
18:37 get_app
2561.05.20 คนละพันธ์ุกัน
36:29 get_app
2561.05.20 นำสมาธิภาวนา
15:42 get_app
2561.06.03 นำสมาธิภาวนา
13:18 get_app
2561.06.03 เห็นเงากิเลส
40:27 get_app
2561.06.17 นำสมาธิภาวนา
19:13 get_app
2561.06.17 ผมสู้
39:51 get_app
2561.07.15 ดีเหมือนกัน
38:28 get_app
2561.07.15 นำสมาธิภาวนา
15:49 get_app
2561.08.05 นำสมาธิภาวนา
20:03 get_app
2561.08.05 ไม่ทอดธุระ
43:14 get_app
2561.08.19 ทำไม่หยุด
41:21 get_app
2561.08.19 นำสมาธิภาวนา
19:26 get_app
2561.09.02 นำสมาธิภาวนา
12:13 get_app
2561.09.02 เข้าใจหลักพุทธ
38:08 get_app
2561.09.16 นำสมาธิภาวนา
15:51 get_app
2561.09.16 เพื่อนที่แท้จริง
42:00 get_app
2561.10.07 นำสมาธิภาวนา
15:19 get_app
2561.10.07 สัจจะนิทาน
40:11 get_app
2561.10.21 กากับกรวด
43:23 get_app
2561.10.21 นำสมาธิภาวนา
11:47 get_app
2561.11.04 ทีละอย่าง ไม่ยุ่ง
38:15 get_app
2561.11.04 นำสมาธิภาวนา
12:00 get_app
2561.11.18 นำสมาธิภาวนา
21:40 get_app
2561.11.18 ยาพระพุทธเจ้า
38:27 get_app
2561.12.02 นำสมาธิภาวนา
18:49 get_app
2561.12.02 มีเรา มีเขา
41:50 get_app
2561.12.16 นำสมาธิภาวนา
14:28 get_app
2561.12.16 พลิกจิต คิดกุศล
39:31 get_app