เลือกชมตามปี

บ้านบุญวันอาทิตย์

2562

2562.01.06 นำสมาธิภาวนา
16:46 get_app
2562.01.06 สามัญที่สุด
41:37 get_app
2562.01.20 นำสมาธิภาวนา
10:27 get_app
2562.01.20 พอดีในการปล่อยวาง
41:12 get_app
2562.02.03 งานสร้างสะพาน
34:44 get_app
2562.02.03 นำสมาธิภาวนา
12:52 get_app
2562.02.17 นำสมาธิภาวนา
16:23 get_app
2562.02.17 รู้เท่า รู้ทัน
42:03 get_app
2562.03.03 นำสมาธิภาวนา
22:04 get_app
2562.03.03 พุทธคือแก้ปัญหา
44:06 get_app
2562.03.17 นำสมาธิภาวนา
15:10 get_app
2562.03.17 โทนประสบการณ์
41:41 get_app
2562.04.07 นำสมาธิภาวนา
12:07 get_app
2562.04.07 พึ่งตน พึ่งธรรม
45:21 get_app
2562.04.21 นำสมาธิภาวนา
15:29 get_app
2562.04.21 รู้เห็นอย่างเป็นกลาง
41:46 get_app
2562.05.05 ธรรมราชา
41:44 get_app
2562.05.05 นำสมาธิภาวนา
16:09 get_app
2562.05.19 กาย เซลฟี่ กาย ตามจริง
48:29 get_app
2562.05.19 นำสมาธิภาวนา
16:02 get_app
2562.06.16 ถึงใจ จริงๆ
41:13 get_app
2562.06.16 นำสมาธิภาวนา
12:35 get_app
2562.07.07 นำสมาธิภาวนา
14:38 get_app
2562.07.07 อธิษฐานบารมี
49:45 get_app
2562.07.21 นำสมาธิภาวนา
9:40 get_app
2562.07.21 ยาพิษในใจ
39:28 get_app
2562.08.04 นำสมาธิภาวนา
8:38 get_app
2562.08.04 ระลึกคุณอนันต์
40:17 get_app
2562.08.18 นำสมาธิภาวนา
14:00 get_app
2562.08.18 ปลอดภัยไว้ก่อน
42:40 get_app
2562.09.01 นำสมาธิภาวนา
11:53 get_app
2562.09.01 อิสระจาก...
44:16 get_app
2562.09.15 นำสมาธิภาวนา
11:53 get_app
2562.09.15 อหังการ มมังการ
44:31 get_app
2562.10.06 นำสมาธิภาวนา
14:18 get_app
2562.10.06 สำคัญที่อริยสัจ
40:22 get_app
2562.10.20 คิดเป็น คิดกุศล
45:07 get_app
2562.10.20 นำสมาธิภาวนา
12:56 get_app
2562.11.03 นำสมาธิภาวนา
16:26 get_app
2562.11.03 อยู่อย่างบัณฑิต
42:22 get_app
2562.11.17 นำสมาธิภาวนา
13:38 get_app
2562.11.17 รู้สึก นึกคิด
49:44 get_app
2562.12.01 นำสมาธิภาวนา
13:35 get_app
2562.12.01 เพื่ออนุชน
41:39 get_app
2562.12.15 นำสมาธิภาวนา
17:37 get_app
2562.12.15 อยู่กับความจริง
43:20 get_app