เลือกชมตามปี

บ้านบุญวันอาทิตย์

2559

2559.01.03 นำสมาธิภาวนา_
14:09 get_app
2559.01.03 ปณิธานบนฐานเก่า_
35:44 get_app
2559.01.17 นำสมาธิภาวนา_
17:48 get_app
2559.01.17 ศิษย์ปลอดภัย_
42:43 get_app
2559.02.07 นำสมาธิภาวนา_
15:27 get_app
2559.02.07 สำนึกถูก ปลูกปัญญา_
49:08 get_app
2559.02.21 ควรแก่คารวะ_
44:53 get_app
2559.02.21 นำสมาธิภาวนา_
18:36 get_app
2559.03.06 ชีวิต ทุกขะ_
46:48 get_app
2559.03.06 นำสมาธิภาวนา_
26:21 get_app
2559.03.20 นำสมาธิภาวนา_
18:53 get_app
2559.03.20 ศีลคือฝึกตน_
43:10 get_app
2559.04.03 นำสมาธิภาวนา_
17:15 get_app
2559.04.03 แน่-ไม่แน่_
46:29 get_app
2559.05.01 งานชีวิต_
41:54 get_app
2559.05.01 นำสมาธิภาวนา_
13:32 get_app
2559.05.15 นำสมาธิภาวนา_
18:33 get_app
2559.05.15 หลักมั่นคง_
45:15 get_app
2559.06.05 นำสมาธิภาวนา_
13:11 get_app
2559.06.05 ศีลธรรมจากปัญญา_
40:03 get_app
2559.06.19 ชีวิตที่ดีขึ้น_
43:06 get_app
2559.06.19 นำสมาธิภาวนา_
14:58 get_app
2559.07.03 นำสมาธิภาวนา_
20:14 get_app
2559.07.03 พัฒนาที่สมบูรณ์_
45:53 get_app
2559.07.17 ธรรมจักร_
40:59 get_app
2559.07.17 นำสมาธิภาวนา_
17:12 get_app
2559.08.07 ทรงใจ_
41:14 get_app
2559.08.07 นำสมาธิภาวนา_
14:57 get_app
2559.08.21 คิดเร้ากุศล_
45:11 get_app
2559.08.21 นำสมาธิภาวนา_
16:13 get_app
2559.09.04 นำสมาธิภาวนา_
17:17 get_app
2559.09.04 ไม่ดี ไม่ด้อย ไม่เปรียบ ไม่เทียบ_
44:28 get_app
2559.09.18 งมงายหลายมิติ_
43:57 get_app
2559.09.18 นำสมาธิภาวนา_
13:51 get_app
2559.10.02 นำสมาธิภาวนา_
18:18 get_app
2559.10.02 เท่าทันปัจจุบัน_
44:42 get_app
2559.10.16 นำสมาธิภาวนา_
34:40 get_app
2559.10.16 ศึกษาความเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยน_
42:57 get_app
2559.11.20 นำสมาธิภาวนา_
16:37 get_app
2559.11.20 ระวัง เรา เขา
50:57 get_app
2559.12.04 นำสมาธิภาวนา_
17:03 get_app
2559.12.04 ผู้นำชีวิต_
42:56 get_app