เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว

2562

2562.08.08 ปลอดภัยจึงปล่อยวาง
52:47 get_app
2562.08.08 นำสมาธิภาวนา
19:41 get_app
2562.08.09 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
18:37 get_app
2562.08.09 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
10:10 get_app
2562.08.09 นำจงกรมภาวนา
8:04 get_app
2562.08.09 Q&A
12:57 get_app
2562.08.09 ไขปัญหาธรรม
1:26:23 get_app
2562.08.09 นิวรณ์เป็นอาจารย์
1:06:23 get_app
2562.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
11:44 get_app
2562.08.10 นำจงกรมภาวนา
4:22 get_app
2562.08.10 Q&A
56:25 get_app
2562.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
5:46 get_app
2562.08.10 ไขปัญหาธรรม
1:22:25 get_app
2562.08.10 เพื่อประโยชน์สุข
1:03:31 get_app
2562.08.11 จะ..จะ..ทำ
27:50 get_app