เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว

2558

2558.08.09 เอื้อต่อเป้าหมาย
43:43 get_app
2558.08.09 ยึดมั่น มากประโยชน์
21:35 get_app
2558.08.09 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
19:48 get_app
2558.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
26:40 get_app
2558.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
20:47 get_app
2558.08.10 นำจงกรมภาวนา
9:50 get_app
2558.08.10 Q&A
45:56 get_app
2558.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
1:42 get_app
2558.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
22:33 get_app
2558.08.10 ไขปัญหาธรรม
1:20:55 get_app
2558.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
9:37 get_app
2558.08.10 เหนือนิวรณ์
55:13 get_app
2558.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
15:54 get_app
2558.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
14:18 get_app
2558.08.11 นำจงกรมภาวนา
4:19 get_app
2558.08.11 Q&A
1:06:54 get_app
2558.08.11 ไขปัญหาธรรม
1:37:54 get_app
2558.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
24:52 get_app
2558.08.11 สุขที่การผจญภัย
51:40 get_app
2558.08.12 นำสมาธิภาวนา
14:47 get_app
2558.08.12 ดูให้ดี
21:34 get_app