เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว

2560

2560.08.10 ปฐมโอวาท
5:58 get_app
2560.08.10 เหนือสัญชาตญาณ
43:35 get_app
2560.08.10 นำสมาธิภาวนา
26:47 get_app
2560.08.10 โอวาทก่อนนอน
3:06 get_app
2560.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
15:15 get_app
2560.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
21:44 get_app
2560.08.11 นำจงกรมภาวนา
8:03 get_app
2560.08.11 Q&A
54:10 get_app
2560.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
9:17 get_app
2560.08.11 ไขปัญหาธรรม
1:07:38 get_app
2560.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
8:50 get_app
2560.08.11 รอยอริยสัจ
55:06 get_app
2560.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
25:56 get_app
2560.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
28:16 get_app
2560.08.12 นำจงกรมภาวนา
6:36 get_app
2560.08.12 Q&A
53:28 get_app
2560.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
19:41 get_app
2560.08.12 ไขปัญหาธรรม
1:14:09 get_app
2560.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
11:51 get_app
2560.08.12 พิสูจน์เครื่องพิสูจน์
54:29 get_app
2560.08.13 นำสมาธิภาวนา
7:56 get_app
2560.08.13 พุทธโดยการปฏิบัติ
23:26 get_app