เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว

2557

2557.08.09 ปฐมโอวาท หมู่เดียวกัน
7:21 get_app
2557.08.09 หัวเลี้ยวชีวิต
40:41 get_app
2557.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
23:13 get_app
2557.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
25:14 get_app
2557.08.10 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย
6:16 get_app
2557.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
16:34 get_app
2557.08.10 Q&A
1:12:49 get_app
2557.08.10 ไขปัญหาธรรม
1:26:12 get_app
2557.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
10:39 get_app
2557.08.10 ธรรมของโลก
48:44 get_app
2557.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
10:52 get_app
2557.08.11 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย
3:20 get_app
2557.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
6:46 get_app
2557.08.11 Q&A
1:14:10 get_app
2557.08.11 ไขปัญหาธรรม
1:25:49 get_app
2557.08.11 นำสมาธิภาวนา
10:00 get_app
2557.08.11 ใน นอก เพียรไปด้วยกัน
48:24 get_app
2557.08.12 นำสมาธิภาวนา
9:58 get_app
2557.08.12 อาหารใจ
21:34 get_app