เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว

2561

2561.08.09 ศรัทธาในการตรัสรู้
43:49 get_app
2561.08.09 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
31:20 get_app
2561.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
23:54 get_app
2561.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
27:28 get_app
2561.08.10 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย
6:01 get_app
2561.08.10 Q&A
1:14:13 get_app
2561.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
21:09 get_app
2561.08.10 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย
2:04 get_app
2561.08.10 ไขปัญหาธรรม
1:03:58 get_app
2561.08.10 Guided Meditation
13:15 get_app
2561.08.10 รสความหลุดพ้น
1:02:52 get_app
2561.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
15:19 get_app
2561.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
16:28 get_app
2561.08.11 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย
5:55 get_app
2561.08.11 Q&A
1:14:45 get_app
2561.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
12:34 get_app
2561.08.11 ไขปัญหาธรรม
1:11:42 get_app
2561.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
7:38 get_app
2561.08.11 สุขเที่ยงแท้
55:03 get_app
2561.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
26:23 get_app
2561.08.12 มนุษย์ที่ดีที่สุด
16:34 get_app