เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว

2556

2556.08.09 อารัมภกถา
9:04 get_app
2556.08.09 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
29:37 get_app
2556.08.09 ศีลคือฝึกตน
44:12 get_app
2556.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
24:51 get_app
2556.08.10 นำเดินจงกรมภาวนา
7:40 get_app
2556.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
10:30 get_app
2556.08.10 Guided Meditation (Noon)
10:29 get_app
2556.08.10 ไขปัญหาธรรม
49:37 get_app
2556.08.10 Q & A
51:48 get_app
2556.08.10 Guided Meditation (Evening)
11:23 get_app
2556.08.10 สมมติและสัจจธรรม
52:27 get_app
2556.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
8:01 get_app
2556.08.11 นำเดินจงกรมภาวนา
3:49 get_app
2556.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
10:01 get_app
2556.08.11 ไขปัญหาธรรม
1:32:27 get_app
2556.08.11 Q & A
1:07:03 get_app
2556.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
9:00 get_app
2556.08.11 บารมีสิบ
53:13 get_app
2556.08.12 มนุษย์คุณภาพ
34:38 get_app