เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว

2559

2559.08.11 ปฐมโอวาท
11:24 get_app
2559.08.11 ศรัทธา
41:06 get_app
2559.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
15:18 get_app
2559.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
20:13 get_app
2559.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
8:06 get_app
2559.08.12 นำจงกรมภาวนา
10:11 get_app
2559.08.12 Q&A
41:26 get_app
2559.08.12 Guided Meditation
9:07 get_app
2559.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
20:35 get_app
2559.08.12 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย
2:00 get_app
2559.08.12 ไขปัญหาธรรม
1:06:46 get_app
2559.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
10:24 get_app
2559.08.12 ชีวิต-อนิจจัง
55:40 get_app
2559.08.13 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
12:04 get_app
2559.08.13 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
12:15 get_app
2559.08.13 นำจงกรมภาวนา
1:59 get_app
2559.08.13 Q&A
1:08:23 get_app
2559.08.13 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
23:40 get_app
2559.08.13 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย
1:01:09 get_app
2559.08.13 ไขปัญหาธรรมช่วงค่ำ
1:38:47 get_app
2559.08.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
10:37 get_app
2559.08.14 ยุคเสื่อม-ยุคทอง
25:47 get_app