เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมครู

2561

2561.10.15 บ้านที่มั่นคง
21:26 get_app
2561.10.15 รู้ธรรม รู้ทำ
9:38 get_app
2561.10.16 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
25:39 get_app
2561.10.16 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
30:20 get_app
2561.10.16 นำจงกรมภาวนา
7:12 get_app
2561.10.16 สงบอย่างมีปัญญา
28:01 get_app
2561.10.16 ไขปัญหาธรรม
1:10:41 get_app
2561.10.16 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
11:47 get_app
2561.10.16 พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม
47:18 get_app
2561.10.17 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
12:25 get_app
2561.10.17 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
8:37 get_app
2561.10.17 นำจงกรมภาวนา
1:41 get_app
2561.10.17 พยาบาทนิวรณ์
25:49 get_app
2561.10.17 ไขปัญหาธรรม
1:08:50 get_app
2561.10.17 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
9:51 get_app
2561.10.17 อนุรักษ์สัจจะ
48:59 get_app
2561.10.18 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
13:13 get_app
2561.10.18 เสียสละเพื่ออิสระ
12:59 get_app
2561.10.18 ไขปัญหาธรรม
1:07:29 get_app
2561.10.18 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
10:26 get_app
2561.10.18 ดี ไม่เด่น
45:25 get_app
2561.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
15:59 get_app
2561.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
18:53 get_app
2561.10.19 ไขปัญหาธรรม
1:23:58 get_app
2561.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
6:23 get_app
2561.10.19 เห็นความเปลี่ยน
48:59 get_app
2561.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
11:06 get_app
2561.10.20 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย
31:16 get_app
2561.10.20 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย
56:34 get_app
2561.10.20 งามเพราะงาน
46:40 get_app
2561.10.21 ไม่เคยผิดหวัง
6:19 get_app