เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมครู

2560

2560.10.09 ปฐมโอวาท_
16:14 get_app
2560.10.09 ปลูกฝังฉันทะ_
44:15 get_app
2560.10.10 นำจงกรมภาวนา_
4:48 get_app
2560.10.10 นำสมาธิภาวนา_
29:34 get_app
2560.10.10 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ_
15:40 get_app
2560.10.10 ไขปัญหาธรรม_
54:58 get_app
2560.10.10 ได้แต่เสีย_
45:20 get_app
2560.10.11 นำจงกรมภาวนา_
4:02 get_app
2560.10.11 นำสมาธิภาวนา_
10:57 get_app
2560.10.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ_
12:55 get_app
2560.10.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย_
16:56 get_app
2560.10.11 ภาวนาด้านนอก_
49:03 get_app
2560.10.11 ไขปัญหาธรรม_
1:06:43 get_app
2560.10.12 คิด-ภาวนา_
44:04 get_app
2560.10.12 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ_
10:44 get_app
2560.10.12 ไขปัญหาธรรม_
1:07:04 get_app
2560.10.13 นำสมาธิภาวนา_
9:14 get_app
2560.10.13 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ_
3:43 get_app
2560.10.13 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย_
12:59 get_app
2560.10.13 ไขปัญหาธรรม_
1:00:14 get_app
2560.10.13 ไม่สันโดษคุณธรรม_
45:26 get_app
2560.10.14 ธรรมองค์รวม_
53:45 get_app
2560.10.14 นำจงกรมภาวนา_
3:37 get_app
2560.10.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด_
13:21 get_app
2560.10.14 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย_
1:21:04 get_app
2560.10.14 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า_
46:35 get_app
2560.10.15 ปัจฉิมโอวาท_
14:05 get_app