เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมครู

2560

2560.10.09 ปฐมโอวาท
16:14 get_app
2560.10.09 ปลูกฝังฉันทะ
44:15 get_app
2560.10.10 นำสมาธิภาวนา
29:34 get_app
2560.10.10 นำจงกรมภาวนา
4:48 get_app
2560.10.10 ไขปัญหาธรรม
54:58 get_app
2560.10.10 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
15:40 get_app
2560.10.10 ได้แต่เสีย
45:20 get_app
2560.10.11 นำสมาธิภาวนา
10:57 get_app
2560.10.11 นำจงกรมภาวนา
4:02 get_app
2560.10.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
16:56 get_app
2560.10.11 ไขปัญหาธรรม
1:06:43 get_app
2560.10.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
12:55 get_app
2560.10.11 ภาวนาด้านนอก
49:03 get_app
2560.10.12 ไขปัญหาธรรม
1:07:04 get_app
2560.10.12 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
10:44 get_app
2560.10.12 คิด-ภาวนา
44:04 get_app
2560.10.13 นำสมาธิภาวนา
9:14 get_app
2560.10.13 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
12:59 get_app
2560.10.13 ไขปัญหาธรรม
1:00:14 get_app
2560.10.13 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
3:43 get_app
2560.10.13 ไม่สันโดษคุณธรรม
45:26 get_app
2560.10.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
13:21 get_app
2560.10.14 นำจงกรมภาวนา
3:37 get_app
2560.10.14 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า
46:35 get_app
2560.10.14 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย
1:21:04 get_app
2560.10.14 ธรรมองค์รวม
53:45 get_app
2560.10.15 ปัจฉิมโอวาท
14:05 get_app