เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมครู

2558

2558.10.19 นำสมาธิภาวนา_
24:34 get_app
2558.10.19 อรรถะพร้อมพยัญชนะ_
38:03 get_app
2558.10.20 นำจงกรมภาวนา_
8:42 get_app
2558.10.20 นำสมาธิภาวนา_
19:45 get_app
2558.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ_
11:07 get_app
2558.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด_
24:33 get_app
2558.10.20 พอใจกาม ความคิดร้าย_
49:43 get_app
2558.10.20 ไขปัญหาธรรม_
27:23 get_app
2558.10.20 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย_
1:13:25 get_app
2558.10.21 นำจงกรมภาวนา_
5:10 get_app
2558.10.21 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ_
10:14 get_app
2558.10.21 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด_
15:18 get_app
2558.10.21 ฟุ้งง่วง_
51:35 get_app
2558.10.21 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย_
1:15:09 get_app
2558.10.21 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย_
22:27 get_app
2558.10.22 นำสมาธิภาวนา_
12:34 get_app
2558.10.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า_
21:57 get_app
2558.10.22 สักว่าสงสัย_
47:32 get_app
2558.10.22 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย_
1:04:47 get_app
2558.10.22 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า_
25:09 get_app
2558.10.23 นำจงกรมภาวนา_
5:41 get_app
2558.10.23 นำสมาธิภาวนา_
16:05 get_app
2558.10.23 สามัญลักษณะ_
51:36 get_app
2558.10.23 ไขปัญหาธรรม_
52:23 get_app
2558.10.23 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย_
1:13:12 get_app
2558.10.24 นำสมาธิภาวนา_
14:58 get_app
2558.10.24 ว่าด้วยสุขและทุกข์_
56:32 get_app
2558.10.24 ไขปัญหาธรรมช่วงค่ำ_
1:10:57 get_app
2558.10.24 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย_
1:03:07 get_app
2558.10.24 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า_
57:55 get_app
2558.10.25 ทั้งรักทั้งเกรง_
6:47 get_app