เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมครู

2557

2557.10.13 ปฐมโอวาท ศีลคือการปฏิบัติ
55:52 get_app
2557.10.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
22:43 get_app
2557.10.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
32:11 get_app
2557.10.14 นำจงกรมภาวนา
8:30 get_app
2557.10.14 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
30:41 get_app
2557.10.14 ไขปัญหาธรรม
1:00:42 get_app
2557.10.14 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
9:49 get_app
2557.10.14 หลงคือหลง
54:05 get_app
2557.10.15 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
19:09 get_app
2557.10.15 นำจงกรมภาวนา
10:32 get_app
2557.10.15 ประสบการณ์การฉันตกบาตร โดยพระลูกศิษย์
6:46 get_app
2557.10.15 ไขปัญหาธรรม
57:09 get_app
2557.10.15 Guided Meditation
10:43 get_app
2557.10.15 ภาวนาคือแก้ปัญหา
57:43 get_app
2557.10.16 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
19:03 get_app
2557.10.16 ประสบการณ์การขบการฉัน โดยพระลูกศิษย์
6:40 get_app
2557.10.16 ไขปัญหาธรรม
51:58 get_app
2557.10.16 Guided Meditation
5:29 get_app
2557.10.16 กัลยาณมิตรที่แท้
45:30 get_app
2557.10.17 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
12:58 get_app
2557.10.17 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
18:05 get_app
2557.10.17 เล่าถึงหลวงพ่อญาณธัมโม-หลวงพ่อเลี่ยม โดยพระลูกศิษย์
12:06 get_app
2557.10.17 ไขปัญหาธรรม
1:00:42 get_app
2557.10.17 สัญญาไม่แน่
53:43 get_app
2557.10.18 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
14:02 get_app
2557.10.18 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า
32:16 get_app
2557.10.18 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย
1:09:58 get_app
2557.10.18 สติในชีวิตประจำวัน
53:07 get_app
2557.10.19 โอวาทก่อนกลับ
2:03 get_app