เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมครู

2559

2559.10.17 ที่พึ่งอุดม
27:16 get_app
2559.10.17 นำสมาธิภาวนา
36:39 get_app
2559.10.18 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
32:29 get_app
2559.10.18 ยอดแห่งความดี
40:20 get_app
2559.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
12:15 get_app
2559.10.19 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
16:24 get_app
2559.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
5:44 get_app
2559.10.19 ไขปัญหาธรรม
1:11:41 get_app
2559.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
19:55 get_app
2559.10.19 นิวรณ์บั่นทอนจิต
51:45 get_app
2559.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
9:20 get_app
2559.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
13:53 get_app
2559.10.20 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
2:22 get_app
2559.10.20 ไขปัญหาธรรม
1:02:55 get_app
2559.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
12:32 get_app
2559.10.20 เมตตาบารมี
45:48 get_app
2559.10.21 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
9:42 get_app
2559.10.21 ไขปัญหาธรรม
1:00:01 get_app
2559.10.21 ขยับเป็นธรรมดา
53:13 get_app
2559.10.22 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย
29:41 get_app
2559.10.22 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย
1:14:26 get_app
2559.10.22 ฝึกตนที่สมบูรณ์
58:22 get_app
2559.10.23 บุญสูงสุด
11:45 get_app