เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมบ้านบุญ

2561

2561.07.18 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
37:03 get_app
2561.07.18 ฉลาดฝึก
31:22 get_app
2561.07.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
31:02 get_app
2561.07.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
14:16 get_app
2561.07.19 นำจงกรมภาวนา
6:52 get_app
2561.07.19 โอวาทก่อนฉัน
2:25 get_app
2561.07.19 ไขปัญหาธรรม
1:07:25 get_app
2561.07.19 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
19:29 get_app
2561.07.19 วิชาดับทุกข์
41:32 get_app
2561.07.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
24:09 get_app
2561.07.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
14:04 get_app
2561.07.20 นำจงกรมภาวนา
4:58 get_app
2561.07.20 ไขปัญหาธรรม
1:04:12 get_app
2561.07.20 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
16:23 get_app
2561.07.20 ความดีคู่วิชชา
45:14 get_app
2561.07.21 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
22:54 get_app
2561.07.21 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
12:01 get_app
2561.07.21 ไขปัญหาธรรม
1:16:43 get_app
2561.07.21 ศักดิ์ศรีชาวพุทธ
53:13 get_app
2561.07.22 อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
23:39 get_app