เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมบ้านบุญ

2562

2562.07.10 นำสมาธิภาวนา
10:46 get_app
2562.07.10 คนเก่า จิตใหม่
42:12 get_app
2562.07.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
12:08 get_app
2562.07.11 นำจงกรมภาวนา
11:23 get_app
2562.07.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
12:20 get_app
2562.07.11 โอวาทก่อนฉัน
1:41 get_app
2562.07.11 ไขปัญหาธรรม
1:20:03 get_app
2562.07.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
7:20 get_app
2562.07.11 โลกที่เป็นจริง
42:34 get_app
2562.07.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
12:08 get_app
2562.07.12 นำจงกรมภาวนา
3:25 get_app
2562.07.12 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
8:50 get_app
2562.07.12 ไขปัญหาธรรม
1:15:39 get_app
2562.07.12 จิตสุขจึงรู้ทุกข์
43:38 get_app
2562.07.13 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
16:07 get_app
2562.07.13 ไขปัญหาธรรม
1:14:07 get_app
2562.07.13 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
7:40 get_app
2562.07.13 ดีเป็นศัตรูของดีที่สุด
1:03:01 get_app
2562.07.14 วัตถุดิบของปัญญา
23:38 get_app