เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมบ้านบุญ

2560

2560.07.05 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
20:30 get_app
2560.07.05 ธุระของเรา
22:30 get_app
2560.07.06 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
30:17 get_app
2560.07.06 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
10:50 get_app
2560.07.06 นำจงกรมภาวนา
6:24 get_app
2560.07.06 ไขปัญหาธรรม
1:20:02 get_app
2560.07.06 ห้องเรียนชีวิต
48:28 get_app
2560.07.07 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
19:21 get_app
2560.07.07 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
17:45 get_app
2560.07.07 นำจงกรมภาวนา
3:59 get_app
2560.07.07 ไขปัญหาธรรม
1:04:47 get_app
2560.07.07 ท้าทนพิสูจน์
58:15 get_app
2560.07.08 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
12:38 get_app
2560.07.08 ไขปัญหาธรรม
1:26:19 get_app
2560.07.08 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
14:20 get_app
2560.07.08 กลางพอดี
49:27 get_app
2560.07.09 ไม่มีเข้า-ออก
16:00 get_app