เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมบ้านบุญ

2556

2556.07.10 ศีลคือเจตนา (ปฐมโอวาท)
17:47 get_app
2556.07.10 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
20:27 get_app
2556.07.10 สังฆคุณ
39:11 get_app
2556.07.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
27:31 get_app
2556.07.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
12:01 get_app
2556.07.11 นำเดินจงกรมภาวนา
9:01 get_app
2556.07.11 โอวาทก่อนฉัน
2:27 get_app
2556.07.11 ไขปัญหาธรรม
59:07 get_app
2556.07.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
13:30 get_app
2556.07.11 เพียรด้วยความเห็นชอบ
51:16 get_app
2556.07.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
22:16 get_app
2556.07.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
13:21 get_app
2556.07.12 นำเดินจงกรมภาวนา
4:57 get_app
2556.07.12 โอวาทก่อนฉัน
4:50 get_app
2556.07.12 ไขปัญหาธรรม
1:07:08 get_app
2556.07.12 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
11:24 get_app
2556.07.12 จอดรถชีวิต
46:16 get_app
2556.07.13 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
19:04 get_app
2556.07.13 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
16:11 get_app
2556.07.13 นำเดินจงกรมภาวนา
5:25 get_app
2556.07.13 โอวาทก่อนฉัน
1:20 get_app
2556.07.13 ไขปัญหาธรรม
1:24:34 get_app
2556.07.13 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
13:30 get_app
2556.07.13 ปัจจุบันคือห้องเรียน
46:16 get_app
2556.07.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
14:36 get_app
2556.07.14 ปัจฉิมโอวาท
5:43 get_app